Współpraca i wzmocnienie aktywistów/tek z grup mniejszościowych

Współpraca i wzmocnienie aktywistów/tek z grup mniejszościowych

wpis w: aktualności, pierwsza strona | 0

Zakończyliśmy Projekt: Współpraca i wzmocnienie aktywistów/tek z grup mniejszościowych, w którym byliśmy Partnerem Fundacji Głębokiej Demokracji. Uczestnikami było 25 aktywistek/ów, należących do grup narażonych na dyskryminację i działających na rzecz tych grup. W ramach Projektu odbyły się 3 trzydniowe warsztaty (18-20 czerwca, 10-12 września i  8-10 października 2021) w pięknym, otoczonym lasami  ośrodku Stowarzyszenia Akademia Łucznica. W ramach warsztatów prowadzony był trening psychologiczny metodą psychologi procesu, odbył się moduł dotyczący praw człowieka oraz moduł na temat sieciowania i budowania szerokiej koalicji.

Między warsztatami uczestnicy Projektu wzięli udział w indywidualnych sesjach wparcia psychologicznego, oraz spotkaniach w podgrupach, gdzie mogli szkolić nabyte umiejętności oraz wymieniać się doświadczeniami oraz inicjować nowe projekty. Na zakończenie uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa w Projekcie oraz zestaw książek dotyczący przeciwdziałania wypalenia i praw człowieka. W ramach Projektu Fundacja Głębokiej Demokracji zorganizowała narady sieciujące z przedstawicielami grup mniejszościowych, gdzie dzieliła się wiedzą na temat głębokiej demokracji oraz wzięła udział w warsztacie z głębokiej demokracji dla animatorów społeczności lokalnych i osób ze Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.

Bardzo dziękujemy za udział w Projekcie. Mamy nadzieję, że to dopiero początek wspólnych inicjatyw i owocnej współpracy.

 

Spółdzielnia Socjalna Wola                            Fundacja Głębokiej Demokracji

 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.