Wolski Korowód: podziękowanie

Spółdzielnia Socjalna WOLA pragnie bardzo serdecznie podziękować wszystkim organizacjom i instytucjom publicznym oraz firmom za uczestnictwo w 11-tej edycji pikniku Wolski Korowód- przegląd ofert pomocowych publicznych i pozarządowych 2017.

 

Państwa wola współpracy, zaangażowanie oraz kreatywność pozwoliły mieszkankom i mieszkańców Woli zapoznać się z misją i działaniami instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych. Powyższe wydarzenie niewątpliwie przyczyniło się do wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów oraz wzbogaciło kalendarz kulturalno-rekreacyjny przedsięwzięć Dzielnicy Wola, z czego skorzystały/ skorzystali mieszkanki i mieszkańcy Woli.

 

Dziękujemy za przybycie i spędzenie z nami niedzielnego popołudnia, w otoczeniu przyjaznych organizacji/ instytucji i mieszkanek/ mieszkańców Woli.

 

Szczególne podziękowania kierujemy do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m. st. Warszawa oraz Wolskiego Centrum Kultury za wsparcie merytoryczne przy organizacji Wolskiego Korowodu.

 

Podziękowania i wyrazy uznania składamy wolontariuszkom/ wolontariuszom z Gimnazjum Nr 46 im. Szarych Szeregów w Warszawie za bezinteresowne wsparcie, zaangażowanie i kreatywność przy organizacji imprezy Wolskiego Korowodu.

 

 

 

 

Organizacje/instytucje/firmy, które wzięły udział w Wolskim Korowodzie 2017 r.:

1.Add-Vantage. Szkoła Tai Chi i Realnej Samoobrony Tai Combat
2.Bank Żywności SOS w Warszawie
3.Baton Warszawski
4.Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
5.Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Warszawie
6.Centrum medyczne SYNEXUS
7.Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant”
8.Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie”
9.Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”- Ognisko MURANÓW
10.Doktor Optic – likwidowanie zaburzeń suchego oka
11.Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
12.Fundacja „Dr Clow”
13.Fundacja „EMERYT”
14.Fundacja Chrześcijańska „Barwy Życia”
15.Fundacja Chrześcijańska NEBO
16.Fundacja Europejskie Centrum Edukacji PO PROSTU
17.Fundacja Metamorfozy
18.Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii MARATON
19.Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM
20.Fundacja STOMAlife
21.Gabinet Weterynaryjny Kajman Monika Toborek
22.Hufiec ZHP Warszawa-Wola
23.Jami Michał Bohdanowicz
24.Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej Warsztaty Terapii Zajęciowej
25.KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o.
26.MRS. SPORTY
27.Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
28.Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Oddział rejonowy Warszawa Wola
29.Polski Związek Niewidomych Koło Warszawa Wola-Bemowo
30.Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski
31.Poradnia Odchudzania i Odżywiania SANUS
32.Rada Seniorów Dzielnicy Wola
33.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wola-Śródmieście
34.Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Socjoterapeutyczna Caritas Archidiecezji Warszawskiej
35.Spółdzielnia Socjalna WOLA
36.Stowarzyszenie “mali bracia Ubogich”
37.Stowarzyszenie Amazonek “Żonkil Warszawa”
38.Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych
39.Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów
40.Stowarzyszenie – Klub Rodzin Abstynenckich “Serce”
41.Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty “GLADIATOR” im. prof. Tadeusza Koszarowskiego
42.Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
43.Stowarzyszenie Od-Do
44.Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
45.Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ,,Gniazdo”
46.Stowarzyszenie Pomocy Świnkom Morskim
47.Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek
48.Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków im. Hanki Żechowskiej – Koło Warszawskie
49.Stowarzyszenie SPOZA
50.Stowarzyszenie Wola Mieszkańców
51.Stowarzyszenie Walki z Otyłością Fatkillers
52.Szkoła Pływania „123 Pływamy”
53.Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie
54.Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej
55.Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
56.Uniwersytet Trzeciego Wieku Woli i Bemowa
57.Warszawska Akademia Piłki Nożnej
58.Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie -Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych
59.Wolskie Centrum Kultury
60.Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z U
61.Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej
62.Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola
63.Warszawski Dom pod Fontanną – Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego

 

 

Patroni medialni imprezy: Radio dla Ciebie i Kurier Wolski