Wolski Korowód 2017 – galeria

Uroczystego otwarcia dokonał p. Krzysztof Strzałkowski Burmistrz Dzielnicy Wola m. st. Warszawa wraz z Grażyną Orzechowską-Mikulską Zastępcą Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Ewą Statkiewicz Przewodniczącą Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Michałem Szczerbą Posłem na Sejm RP, Mirosławem Starzyńskim Naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m. st. Warszawa. Korowód Wolski zaoferował ponad 70 stanowisk namiotowych, w których mieszkanki i mieszkańcy dzielnicy Wola mieli możliwość zapoznania się z ofertami pomocowymi organizacji pozarządowych, jednostek samorządu dzielnicy Wola, partnerów prywatnych, jak i również placówek ochrony zdrowia i innych. Wolski Korowód, jako inicjatywa Urzędu Dzielnicy Wola, od kilkunastu lat daje instytucjom i organizacjom pozarządowym możliwość wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów, a tym samym wzmocnienia sieci lokalnych powiązań, z czego korzysta cała społeczność lokalna Woli. Pas zieleni parku został podzielony na Strefę Ruchu i Strefę Umysłu.

 

 

Fotoreportaż: Piotr Stasiak