Sztuka mediacji

4 lutego o godz. 11.00 zapraszamy na spotkanie poświęcone sztuce mediacji. Spotkanie poprowadzi mediator Janusz Gwiazdowski.

 

Nasz gość jest radcą prawnym i mediatorem sądowym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UW, Centrum Prawa Amerykańskiego na WPiA UW oraz studiów z zakresu psychologii społecznej.

 

Prowadzi i uczestniczy w zajęciach, symulacjach, szkoleniach i projektach badawczych związanych z tematyką mediacji, negocjacji i innych metod polubownego rozwiązywania sporów. Przeprowadził dotychczas łącznie ponad 350 mediacji sądowych i umownych.

 

Spotkanie organizuje Smocza Grupa Senioralna.