Strona internetowa www.spoldzielniawola.pl jest dysponowana przez Spółdzielnię Socjalną WOLA z siedzibą w Warszawie, ul. Smocza 3, 01-012 Warszawa, posługującej się KRS: 0000559760, NIP: 527-273-7-84, REGON: 361599922

Polityka Cookies

 1. Używamy plików cookies (zwanych po polsku ciasteczkami). Są potrzebne do funkcjonowania naszego serwisu. Zgodnie z 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies jest Spółdzielnia Socjalna WOLA.
 2. Używamy dwóch rodzajów plików cookies: tymczasowych, wykorzystywanych do zabezpieczenia serwisu przed atakami automatów oraz utrzymania informacji o aktualnej sesji połączeniowej (w przypadku osób zalogowanych) oraz stałych, zapisywanych na komputerze użytkownika, służących zapamiętaniu pomiędzy kolejnymi sesjami ustawień użytkownika.
 3. Nie wykorzystujemy plików cookies do tworzenia statystyk, analizy behawioralnej ani żadnych innych działań poza wymienionymi powyżej.
 4. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia akceptacji cookies z naszej witryny w ustawieniach swojej przeglądarki. Spowoduje to jednak utrudnienia w korzystaniu z serwisu.
 5. Więcej informacji o plikach cookies i sposobie ich wyłączania można znaleźć tutaj.
 6. Formularz kontaktowy zabezpieczony jest przez Google Recaptcha

.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Uprzejmie informujemy, że w przypadku przekazania przez Państwa jakichkolwiek danych osobowych drogą mailową na dowolny adres, gdzie e-mail przyjmuje strukturę […]@spoldzielniawola.pl lub w inny sposób drogą elektroniczną lub analogową, administratorem danych osobowych jest: Spółdzielnia Socjalna WOLA z siedzibą w Warszawie, ul. Smocza 3 ], 01-012 Warszawa, legitymująca się następującymi numerami wpisów do rejestrów: KRS: 0000559760 NIP: 527-273-73-84, REGON: 361599922
 2. W opisanych wyżej sytuacjach przyjmuje się, iż dane zostały uzyskane bezpośrednio od Użytkownika/Użytkowniczki, i będą przetwarzane za jego/jej zgodą (zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO), a w przypadku ujawnienia danych dot. niepełnosprawności czy innych danych wrażliwych w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) celem podjęcia działań zgodnych z jego/jej wolą.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest również art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jako, że jest ono „niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora” tzn. Spółdzielni Socjalnej WOLA, tj. m.in. prowadzenia korespondencji elektronicznej lub rozmów telefonicznych w celach związanych z wykonywaniem działalności statutowej przez Organizację. Zapewniamy, że dane osobowe, w tym w szczególności adresy e-mail są wykorzystywane jedynie do kontaktu w ramach rozpatrzenia przekazanych przez Państwa informacji, za pośrednictwem naszej strony internetowej lub adresów e-mail w domenie @spoldzielniawola.pl, próśb lub wniosków.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w czasie prowadzenia działalności statutowej przez Organizację lub do czasu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane osobowe dotyczą.
 5. W zakresie, o którym mowa powyżej przetwarzane są następujące dane: identyfikatory online włączając pliki cookies, adresy IP oraz Identyfikatory urządzeń, Identyfikatory klientów, a jeżeli takowe zostaną ujawnione to adresy e-mail i wszystkie ujawnione nam przez nadawcę dane.
 6. Administrator zgodnie z treścią art. 13 ust. 4 pkt f RODO informuje, iż dokonuje na stronie internetowej www.spoldzielniawola.pl tzw. profilowania – zautomatyzowanego podejmowania decyzji poprzez wykorzystanie plików cookies oraz narzędzi Google Analytics. Istotne informacje o zasadach podejmowania automatycznych decyzji oraz przewidzianych konsekwencjach opisane zostały w następujących częściach Polityki Prywatności: Polityka Cookies pkt. 2 i 3 oraz Wykorzystanie narzędzi Google Analytics.
 7. Dane osobowe są należycie chronione. Dane osobowe mogą być zapisywane w tzw. chmurze (w związku z tym mogą być udostępniane profesjonalnym podmiotom zajmującym się hostingiem danych, w tym danych osobowych).
 8. Uprzejmie informujemy o prawie wglądu do danych osobowych oraz do ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie ich przetwarzania. Użytkownik/Użytkowniczka posiada jednocześnie prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie składając na piśmie (w tym e-mailowo) stosownego wniosku. Użytkownik/czka winien/winna mieć jednak świadomość, iż ww. oświadczenie woli nie będzie skuteczne wobec już dokonanych czynności przetwarzania danych. Ponadto Użytkownikowi/czce przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (listownie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, mailem: kancelaria@giodo.gov.pl, gdy przetwarzanie danych osobowych zostanie uznane za naruszające bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne.
 9. Użytkownik/czka poprzez akceptację niniejszej Polityki Prywatności oświadcza, iż jest świadomy/a faktu, iż podanie danych jest dobrowolne a skutkiem braku ich udostępnienia jest brak możliwości rozpatrzenia złożonego wniosku/skargi przez Spółdzielnię Socjalną WOLA
 10. Prawa osoby udzielającej danych osobowych wymagające kontaktu z administratorem danych osobowych (tj. Spółdzielnia Socjalna WOLA) należy realizować poprzez kontakt na numer telefonu (22) 273 03 92 oraz mailowo rodo@spoldzielniawola.pl

Wykorzystanie narzędzi Google Analytics

 1. Google Analytics jest narzędziem analitycznym udostępnionym przez firmę Google Inc. („Google”), które umożliwia monitorowanie ruchu na stronach internetowych. Właściciele witryn lub osoby zarządzające nimi otrzymują informacje o ich użytkownikach oraz podejmowanych przez nich działaniach.
 2. Google Analytics zbiera następujące typy danych osobistych:
  • Identyfikatory online włączając pliki cookies,
  • Adresy IP oraz identyfikatory urządzeń,
  • Identyfikatory klientów.
 3. Strona www.spoldzielniawola.pl korzysta z usługi analizowania danych internetowych Google Analytics oferowanej przez Google. Spółdzielnia Socjalna WOLA wykorzystuje dane do analiz i pomiarów, by dowiedzieć się, jak są używane nasze usługi. Informacje uzyskane przy użyciu tego narzędzia nie są udostępniane innym podmiotom i służą jedynie do celów statystycznych oraz polepszenia użyteczności witryny.
 4. Usługi wykorzystywane w Google Analytics wdrożone na potrzeby strony internetowej spoldzielniawola.plobejmują:
  • raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google Analytics,
  • raporty zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics,
  • raport o wizytach na naszej stronie,
  • raporty aktywności na naszej stronie,
  • Informacje z podziałem na płeć, wiek, położenie geograficzne.
 5. Gromadzone dane zbierane są wyłącznie w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 6. Użytkownik/Użytkowniczka witryny spoldzielniawola.plmoże zapobiegać wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics, instalując specjalny dodatek do przeglądarki blokujący kod JavaScript Google Analytics. Narzędzia blokowania Google Analytics dostępne są na stronie Google pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics dostępny jest dla przeglądarek Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Opera.