Spółdzielnie Socjalna WOLA działa w oparciu o różnorodny w doświadczenia i wiedzę zespół, który połączyła idea stworzenia przyjaznego miejsca pracy i rozwoju. Większość z nam ma orzeczenie o niepełnosprawności:

Agata Domalska  –  prezeska Zarządu, socjolożka, specjalistka ds. promocji i rekrutacji projektów aktywizacyjnych oraz instruktorka terapii tańcem i ruchem. Zaangażowana w działania kulturalne, edukacyjne i prospołeczne. Koordynatorka projektów. Współpracowała m.in. z Fundacją Movementum ( jako manager Warsaw Dance Department), Stowarzyszeniem Rozwój w Biały Dzień (promocja wydarzeń) oraz Fundacją Ciało/Umysł.

Piotr Thieme – koordynator szkoleń i IT, trener, nauczyciel , absolwent orientalistyki, Studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej pedagogika lecznicza i oligofrenopedagogika, studia podyplomowe z doradztwa zawodowego. Działacz społeczny, członek założyciel kilku organizacji pozarządowych; wielbiciel genealogii.

Jarosław Gutowski – z wykształcenia ekonomista – aktualnie zaparzacz kawy: barista. Lubi rozmowy z ludźmi. Docenia rozmowy i książki na – szeroko pojmowane – tematy antropologiczne. Z wielu powiedzonek na temat historii, wybiera to: “Historia nas uczy tylko tego, że nas niczego nie uczy”. Miłośnik muzyki z gatunku rock progresywny. Przed laty dobry biegacz średniodystansowy, a teraz dobry spacerowicz rowerowy.

Anna Thieme – działaczka społeczna (prawa kobiet oraz osób z niesprawnością), doradczyni zawodowa, trenerka, edukatorka praw człowieka, miłośniczka dzielnicy Wola, wegetarianizmu, społecznych murali oraz fotografii społecznie zaangażowanej. Od 2004 pracuje jako doradczyni zawodowa, koordynatorka projektów oraz animatorka grup senioralnych.

Beata Świniarska – specjalistka ds. grup samopomocowych- zaangażowana od wielu lat w proces aktywizacji osób z niepełnosprawnościami, od dzieciństwa posiada orzeczenie o niepełnosprawności, obecnie porusza się na wózku elektrycznym. Uczestniczka licznych akcji i konsultacji społecznych dot. praw osób z niepełnosprawnością i likwidacji barier. Angażuje się w różne projekty społeczne, międzypokoleniowe  mówiące o prawach kobiet z różnymi niepełnosprawnościami. Obecnie realizuje swoje działania jako współzałożycielka i członkini  w Stowarzyszeniu Inicjatyw Kobiecych.

Katarzyna Michalczyk

Piotr Stasiak