Spółdzielnie Socjalna WOLA działa w oparciu o różnorodny w doświadczenia i wiedzę zespół, który połączyła idea stworzenia przyjaznego miejsca pracy i rozwoju. Większość z nam ma orzeczenie o niepełnosprawności:

 

Norbert Lipiński

Sylwia Ostrowska 

Beata Świniarska – specjalistka ds. grup samopomocowych- zaangażowana od wielu lat w proces aktywizacji osób z niepełnosprawnościami, od dzieciństwa posiada orzeczenie o niepełnosprawności, obecnie porusza się na wózku elektrycznym. Uczestniczka licznych akcji i konsultacji społecznych dot. praw osób z niepełnosprawnością i likwidacji barier. Angażuje się w różne projekty społeczne, międzypokoleniowe  mówiące o prawach kobiet z różnymi niepełnosprawnościami. Obecnie realizuje swoje działania jako współzałożycielka i członkini  w Stowarzyszeniu Inicjatyw Kobiecych.

Agnieszka Tatarska