Smocza Grupa Senioralna-pierwsza pomoc przedmedyczna, zajęcia ze Strażą Miejską

Smocza Grupa Senioralna-pierwsza pomoc przedmedyczna, zajęcia ze Strażą Miejską

wpis w: aktualności, pierwsza strona | 0

3 czerwiec w godz,11.00-13.00
Smocza Grupa Senioralna zaprasza serdecznie Seniorów, ich bliskich oraz osoby które na co dzień pracują z Seniorami ,na drugą część zajęć z pierwszej
pomocy przedmedycznej , które będą poprowadzone przez Straż Miejską . Nie będzie sztywno, czasami nawet z uśmiechem, będzie dużo ćwiczeń praktycznych.

Pierwsza pomoc przedmedyczna to zespół czynności, jakie należy wykonać wobec osoby poszkodowanej wskutek urazu lub nagłego ataku choroby, celem ratowania
jej zdrowia i życia do czasu pojawienia się wykwalifikowanych ratowników.

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, jeśli jest się świadkiem sytuacji, w której czyjeś zdrowie lub życie ulega zagrożeniu, udzielenie pierwszej pomocy
jest obowiązkiem i choćby dlatego należy mieć podstawowe informacje w tym zakresie. Każdemu mogą się one przydać także w przypadku, gdyby nagłej pomocy
potrzebował ktoś z jego bliskich. Niezależnie od tego, czy kiedyś przeszło się szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej, należy regularnie odświeżać
wiedzę na temat jej udzielania.
Wstęp wolny .