Początki prasy żydowskiej

wpis w: wydarzenia | 0

Społeczne Centrum bez Barier i Cafe PoWoli zapraszają na spotkanie poświęcone początkom prasy żydowskiej. 23 listopada, godz. 18:00-19:30.

 

Wykład przybliży tło i okoliczności powstania masowej prasy codziennej w języku jidysz na początku XX wieku w Warszawie. Zastanowimy się, jaki wpływ na prasę jidyszową i jej czytelników miało wcześniejsze pojawienie się prasy hebrajskiej, rosyjsko-żydowskiej oraz polsko-żydowskiej i co w ogóle oznaczało “czytać prasę” w wieku XIX i na początku XX.

 

Joanna Nalewajko-Kulikov – dr hab., prof. nadzwyczajny w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się historią Żydów wschodnioeuropejskich w XIX i XX w., historią kultury jidysz (zwłaszcza prasy) oraz stosunkami polsko-żydowskimi. Autorka monografii Strategie przetrwania. Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy (2004), Obywatel Jidyszlandu: rzecz o żydowskich komunistach w Polsce (2009), Mówić we własnym imieniu. Prasa jidyszowa a tworzenie żydowskiej tożsamości narodowej (do 1918 roku) (2016) oraz licznych artykułów w czasopismach i tomach zbiorowych. Współpracuje z Żydowskim Instytutem Historycznym im. Emanuela Ringelbluma oraz z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Laureatka Nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej (2010). Przygotowuje do druku nową edycję notatek Emanuela Ringelbluma z getta warszawskiego.

 

Wstęp wolny!